MiniMaster

Minimaster är komplett och har alla delar du behöver för att få en automatisk vattenreglering av ditt poolvatten. pH-värdet mäts med hjälp av en pH-elektrod och klorvärdet med hjälp av en klorelektrod. Dosering av klor och pH-reglerande medel sker med slangdospumpar.

Kategori: